Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | SA NGA BE YOLI’N 23–24

Be tɔnnin i suɛn kɛ ɔ timan kpa kaan sa naan ɔ saci sran’m be ti nun naan be jaso famiɛn’m be wun

Be tɔnnin i suɛn kɛ ɔ timan kpa kaan sa naan ɔ saci sran’m be ti nun naan be jaso famiɛn’m be wun

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Zuifu nga be o Zerizalɛmun lɔ’n, “be tali nda” kɛ bé kún Pɔlu. (Yol 23:12) Sanngɛ kusu nn Zoova kunndɛli kɛ Pɔlu kó dí i ti lalo Rɔmun lɔ. (Yol 23:11) Pɔlu i niaan bla wa’n tili i kɛ be waan bé kún Pɔlu. Ɔ ko kannin ndɛ’n kleli Pɔlu. Ɔ maan b’a kwlá kunman Pɔlu. (Yol 23:16) ?Ngue yɛ sa sɔ’n kle wɔ ninnge fanunfanun nga’m be nun-ɔn?

  • Ajalɛ kwlaa nga sran’m be fa naan Ɲanmiɛn i klun sa’n w’a kpɛnman su’n:

  • Like annzɛ sran nga Zoova kwla sin i lika uka e’n:

  • Yakpa yolɛ: