Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

●○○ KPƐ KLIKLI NGA A TO SRAN’N

Kosan: ?Kɛ sran wu’n, ninfan yɛ ɔ kɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ak 9:4, 5b

Kosan nga cɛn uflɛ é tɛ́ su’n: ?Be nga be wuli’n be liɛ w’a wie mlɔnmlɔn?

○●○ SRAN’N I OSU NIANLƐ KLIKLI’N

Kosan: ?Be nga be wuli’n be liɛ w’a wie mlɔnmlɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Yol 24:15

Kosan nga cɛn uflɛ é tɛ́ su’n: ?Kɛ Ɲanmiɛn kɔ cɛn e awlɛn su sran mun’n, asiɛ’n su tranlɛ’n yó sɛ?

○○● SRAN’N I OSU NIANLƐ NƝƆN SU’N

Kosan: ?Kɛ Ɲanmiɛn kɔ cɛn e awlɛn su sran mun’n, asiɛ’n su tranlɛ’n yó sɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Eza 32:18

Kosan nga cɛn uflɛ é tɛ́ su’n: ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn w’a yo naan fɔundi w’a tran asiɛ’n su-ɔ?