Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Mɛ 6-12

2 KORƐNTIFUƐ MUN 4–6

Mɛ 6-12
 • Jue 128 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Nán maan e sa sin bubu e”: (Min. 10)

  • 2Ko 4:16—“Kɛ aliɛ cɛ́n m’ɔ́ sán’n,” nn Zoova yó maan wafa nga e ti e klun lɔ’n, ɔ́ yó uflɛ. (w04 1/9 18 § 16-17)

  • 2Ko 4:17—Ɲrɛnnɛn nga e wun i andɛ’n, “ɔ su cɛman, yɛ ɔ ti kaan sa.” (it-1-F 759-760)

  • 2Ko 4:18—Maan e ɲin tran ninnge kpakpa nga Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n maan é ɲán be e ɲrun lɔ’n, be su.

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • 2Ko 4:7—?Kɛ be se kɛ ‘e ti kɛ sɛ mɔ fa yɛ be fa wuli’n sa’n sanngɛ like kpa o e nun’n’ i bo’n yɛle benin? (w12-F 1/2 28-29)

  • 2Ko 6:13—Ndɛ mma nun’n, be se kɛ “amun kusu an klo e wie.” ?Wafa sɛ yɛ e kwla nanti ndɛ sɔ’n su-ɔ? (w09 1/11 24-25 § 7)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Nán ɔ tra min. 4) 2Ko 4:1-15 (th like suanlɛ 12)

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Mian ɔ ɲin naan si kanngan yɛ si like kle: (Min. 10) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Bo video Ndɛ’n i kannganlɛ ng’ɔ ti su’n. Yɛ an koko fluwa Like klelɛ i like suanlɛ 5 i su yalɛ.

 • Ijɔlɛ: (Nán ɔ tra min. 5) w04-F 1/7 30-31—Ndɛ nga á yíyí nun’n: ?Sran nga b’a yo i batɛmun’n ɔ kwla se kɛ ɔ nin sran kun m’ɔ be nin-a yomɛn i batɛmun’n, bé sán nun naan cɛn wie lele’n bé já? (th like suanlɛ 7)

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 143

 • N mian min ɲin n yo like nga n kwla yo’n: (Min.8) Bo video’n. I sin’n, amun tɛ kosan nga’m be su: ?I nun mɔ aniaan bian Fɔsitɛɛ te yo gbanflɛn’n, wafa sɛ yɛ ɔ tuli i klun suli Zoova kpa-ɔ? ?Sa benin yɛ ɔ tɔli i su-ɔ? ?Kannzɛ bɔbɔ sa tɔli i su’n, sanngɛ wafa sɛ yɛ ɔ te tu i klun te su Zoova kpa-ɔ? ?Ajalɛ benin yɛ aniaan bian Fɔsitɛɛ i su ndɛ’n kle e-ɔ?

 • Ninnge ng’ɔ fata kɛ asɔnun’n fɛ i ɲin sie su’n: (Min. 7)

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) fy ndɛ tre 2 § 16-19, ɔ nin kuku nga be flɛ i kɛ: “Klɔ sran’m be nzuɛn’n nin ndɛ nga biblu’n kan’n”

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 65 yɛ srɛlɛ