Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | 1 KORƐNTIFUƐ MUN 14–16

“Ɲanmiɛn wá síe like kwlaa”

“Ɲanmiɛn wá síe like kwlaa”

15:24-28

Be nga be nin Zoova be nanti seiin’n, bé dí aklunjuɛ dan. Kɛ e kan like nga e lafi su’n e kle sran uflɛ’n aklunjuɛ su’n, i sɔ’n yo maan e lafi like sɔ’n su kpa ekun tra laa’n. Kɛ Klisi ko di i famiɛn’n afuɛ akpi’n, ɔ́ fá famiɛn dilɛ’n wlá Zoova sa nun. Akoto Pɔlu wlɛli i niaan Klisifuɛ’m be fanngan kɛ be bu blɛ sɔ’n i akunndan.

?Blɛ sɔ’n nun’n, ye fanunfanun nga é ɲán be’n, benin yɛ ɔ wun blibli ɔ kɛ ɔ kpɛn su-ɔ? ?Yɛ ngue ti-ɔ?

?Ngue ti yɛ a lafi su kpa kɛ nda Ɲanmiɛn tali’n, be kwlaa bé kpɛ́n su-ɔ?