Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Ba wanzofuɛ’n sɛli i sin

Ba wanzofuɛ’n sɛli i sin

AN NIAN VIDEO LE RETOUR D’UN FILS. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

 • ?Ninnge benin mun yɛ be kleli kɛ blɛblɛblɛ Davidi su yaci Zoova i sulɛ-ɔ?

 • ?Wafa sɛ yɛ i awlofuɛ mun nin asɔnun kpɛnngbɛn’m be ukɛli-ɔ?

  ?Wafa sɛ yɛ aniaan bian Bakɛɛ nin i yi be kleli kɛ be ti siɛ nin niɛn kpa-ɔ?

 • ?Afɔtuɛ benin yɛ video’n man e ninnge fanunfanun nga’m be nun-ɔn?

  • Be wun mɔ be klɛn be man mɛn nun junman’n:

  • Janvuɛ tɛ tralɛ:

  • Afɔtuɛ nga be man e’n be tielɛ’n:

  • Be nga be kaci be nzuɛn tɛ’n be wun sa yaci cɛlɛ’n: