Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | LIK 12–13

‘Sran ti kpa tra ndrofia kpanngban’

‘Sran ti kpa tra ndrofia kpanngban’

12:6, 7

?Ngue ndɛ yɛ Zezi su kan mɔ i ti yɛ ɔ kannin ndɛ ng’ɔ o Lik 12:6, 7 nun’n niɔn? Ndɛ mma 4 nun’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ nán be sro be nga be kwla tanndan be ɲrun’n, annzɛ be kwla kun be bɔbɔ’n. Zezi kɛnnin i sɔ naan i sɔnnzɔnfuɛ’m be bu i akunndan be sie. Afin sran’m bé wá tánndan be ɲrun. Kɛ i sɔ blɛ’n wá jú’n, Zezi kunndɛ kɛ be lafi su kpa kɛ be tinuntinun be ndɛ ti Zoova i cinnjin naan Zoova su kplinman su kɛ be yo be abɔlɛ wie mɔ i osu ká lɛ sa trilili-ɔ.

Be nga be kle be yalɛ’n, be ndɛ ti Zoova i cinnjin. ?Wafa sɛ yɛ e kwla sɔnnzɔn Zoova-ɔ?

?Zoova i Lalofuɛ nga Ɲanmiɛn su mɔ be lafi’n ti’n, be o bisua’n, nin yɛ e kwla wun be su ndɛ nga be kɛnnin i koko nun wa’n niɔn?

?Aniaan bian nin aniaan bla nɲɛ yɛ be o bisua-ɔ?