Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | LIK 2–3

Gbanflɛn nin talua mun: ?Amun nin Zoova be afiɛn su mantan kpa?

Gbanflɛn nin talua mun: ?Amun nin Zoova be afiɛn su mantan kpa?

Kɛ ɔ fɛ i Zezi i kaan nun’n, Zezi kleli ajalɛ kpa Zoova i sulɛ nun. Yɛ i ɲin yili i si nin i nin.

?Gbanflɛn nin talua mun, ninnge fanunfanun nga’m be nun’n, wafa sɛ yɛ amun kwla sɔnnzɔn Zezi-ɔ?

  • 2:41, 42

    Ninnge nga be yo be man Zoova’n nun

  • 2:46, 47

    Ɲanmiɛn i ninnge’m be suanlɛ nin be wlɛ wunlɛ kpa’n nun

  • 2:51, 52

    Ɔ ɲin m’ɔ fata kɛ ɔ yi ɔ sin nin ɔ nin’n