Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Zanvie 15-21

MATIE 6–7

Zanvie 15-21
 • Jue 21 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Dun mmua fa ɔ wun man Ɲanmiɛn maan ɔ sie wɔ”: (Min. 10)

  • Mt 6:10—Ɲanmiɛn srɛlɛ nga Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun nun’n, Zezi dun mmua kannin Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ. I sɔ’n kle kɛ ɔ ti like nanndoliɛ kpa. (bh b. 169 § 12)

  • Mt 6:24—E kwlá yoman Ɲanmiɛn i kanga naan e kunngba’n y’a yo “sika’n i klofuɛ.” (nwtsty nun ndɛ nga be yiyili nun’n: Kanga.)

  • Mt 6:33—Be nga be su Zoova nanwlɛ su mɔ i klun sa yolɛ yɛ be fa dun like kwlaa ɲrun mmua’n, Zoova fá ninnge cinnjin nga be mian be wun’n, ɔ́ mán be. (nwtsty nun ndɛ nga be yiyili be nun’n: “An dun mmua fa amun wun man Nyanmiɛn man ɔ sie amun”, Nyanmiɛn Sielɛ, “I klun sa’n”; w16.07 14 § 18)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Mt 7:12—?Kɛ é síesíe ndɛ nga é fá fíti jasin fɛ nga é wá bó su’n, wafa sɛ e kwla nanti ndɛ mma nga su-ɔ? (w14 1/5 16-17 § 14-16)

  • Mt 7:28, 29—?Wafa nga Zezi kleli like’n, ɔ yoli sran’m be sɛ? ?Ngue ti-ɔ? (nwtsty nun ndɛ nga be yiyili be nun’n: “fɔ sɔ’n b’ɔ tuli be’n”, “boli be nuan”, “fɔ wafa ng’ɔ fa tu be’n nin be mmla klefuɛ’m be liɛ’n ti-man kun”.)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Min. 4) Mt 6:1-18

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Kpɛ klikli nga a to sran’n: (Min. 2) Bo i bo nin wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n i su ajalɛ nga be kleli’n su. Yɛ tɛ ndɛ kun mɔ amun jasin bowlɛ nun lɔ’n, sran’m be kɛn i titi be fa tanndan amun ɲrun’n, i su.

 • Sran’n i osu nianlɛ klikli’n: (Min. 3) Bo i bo nin wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n i su ajalɛ nga be kleli’n su. W’a toman sran nga a nin i be kokoli yalɛ’n i lɛ, sanngɛ i osufuɛ kun yɛ a toli i-ɔ.

 • Sran’n i osu nianlɛ nɲɔn su, video: (Min. 5) Bo video’n yɛ an koko i su yalɛ.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 118

 • Yaci kokolɛ”: (Min. 15) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Dun mmua bo video nga be flɛ i kɛ Like nga Zezi i sunnzun ase’m be kle e’n: An nian anunman nin waka nɲrɛ mun.

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) lv ndɛ tre 2 § 8-13

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 132 yɛ srɛlɛ