Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Zanvie 22-28

MATIE 8–9

Zanvie 22-28
 • Jue 17 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Zezi kloli sran mun”: (Min. 10)

  • Mt 8:1-3—Wafa nga Zezi sili kokowefuɛ kun i aunnvuɛ’n, ɔ yoli i liɛ ngunmin kun. (Mt 8:3, nwtsty nun ndɛ nga be yiyili be nun’n: “Jésus tinngɛli i sa’n kɛnnin i”, ɔ nin “M’an ti”.)

  • Mt 9:9-13—Be nga be wun yo sran’m be tɛ’n mɔ be buman be like fi’n, Zezi kloli be. (Mt 9:10, nwtsty nun ndɛ nga be yiyili be nun’n: “be di like”, ɔ nin “gua bo sika defuɛ”.)

  • Mt 9:35-38—Klolɛ mɔ Zezi kloli sran mun ti’n, kannzɛ ɔ fɛli’n, ɔ boli jasin fɛ’n kleli be. Yɛ ɔ srɛli Ɲanmiɛn naan jasin bofuɛ’m be sɔn. (Mt 9:36, nwtsty nun ndɛ nga be yiyili nun’n: “be yoli i annvɔ”.)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Mt 8:8-10—?Yalɛ nga Zezi nin sonja ya su kpɛn’n be kokoli’n, i nun afɔtuɛ benin yɛ e kwla ɲɛn i-ɔ? (w02-F 15/8 13 § 16)

  • Mt 9:16, 17—?Sunnzun ase nɲɔn nga Zezi fali be’n, be nun afɔtuɛ’n yɛle benin? (jy-F 70 § 6)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Min. 4) Mt 8:1-17

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Sran’n i osu nianlɛ nɲɔn su’n: (Min. 3) Bo i bo nin wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n m’ɔ o fluwa’n i bue 1 su’n. Yia sran’n aɲia bo.

 • Sran’n i osu nianlɛ nsan su’n: (Min. 3) Fa Biblu’n nun ndɛ mma nga a klo’n, di ɔ junman’n. I sin’n, fluwa nga e fa kle sran’m be like’n, mɛn i kun.

 • Biblu’n nun like klelɛ: (Min. 6) bh bue 44 § 18-19

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 145

 • ‘Ɲanmiɛn sieli i kɛ ɔ ti e Min nin Klist’ i akpasua kun’n, i bue kan: (Min. 15) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Kɛ an ko kanngan Matie 9:18-25 nun mɔ an ko nian video’n, usa kosan nga mun:

  • ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli kɛ Zairisi nin bla kun mɔ i wunnɛn yo i ya’n, be ndɛ loli i-ɔ?

  • ?Kɛ e wun sa kɛ nga sa’n, mɔ e ti ninnge nga Biblu’n waan Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó mán sran mun’n, wafa sɛ yɛ i sɔ liɛ’n yo e-ɔ?

  • ?Ninnge benin wie mun yɛ e kwla yo e kle kɛ e klo sran mun kɛ Zezi sa-ɔ?

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) lv ndɛ tre 2 § 14-21, kuku b. 24

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 95 yɛ srɛlɛ