Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

●○○ KPƐ KLIKLI NGA A TO SRAN’N

Kosan: ?Be nga be kunndɛ Ɲanmiɛn sakpasakpa’n, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn bu be-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: 1P 5:6, 7

Sran’n i osu nianlɛ kosan: ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ e tinuntinun e ndɛ lo Ɲanmiɛn dan-ɔn?

○●○ SRAN’N I OSU NIANLƐ KLIKLI’N

Kosan: ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ e tinuntinun e ndɛ lo Ɲanmiɛn dan-ɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Mt 10:29-31

Sran’n i osu nianlɛ kosan: ?Ɲanmiɛn wun wafa nga e wun yo e’n, i wlɛ?

○○● SRAN’N I OSU NIANLƐ NƝƆN SU’N

Kosan: ?Ɲanmiɛn wun wafa nga e wun yo e’n, i wlɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ju 139:1, 2, 4

Sran’n i osu nianlɛ kosan: ?É yó sɛ naan Ɲanmiɛn w’a yo e ye?