Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | ZAN 7–8

Zezi yoli maan i Si’n i dunman’n fuli

Zezi yoli maan i Si’n i dunman’n fuli

7:15-18, 28, 29; 8:29

Zezi i ayeliɛ nin i ijɔlɛ kwlaa nun’n, ɔ yoli maan i Si’n m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, i dunman’n fuli. Zezi kunndɛli kɛ sran’m be si kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n fin Ɲanmiɛn. I ti’n, like kwlaa ng’ɔ kleli sran mun’n taka Ɲanmiɛn Ndɛ’n su. Asa ekun’n, ɔ boli Ɲanmiɛn Ndɛ’n su kpɛ sunman. Kɛ be yili Zezi i ayɛ’n, w’a yoman naan sran’m be fa be ɲin be sie i bɔbɔ su. Sanngɛ ɔ yoli naan be ɲin trán Zoova su. Like ng’ɔ yoli i cinnjin kpafuɛ’n yɛle kɛ ɔ́ wíe junman nga Zoova mɛnnin i’n i di.—Zn 17:4.

?Sa nga’m be nun’n, wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ Zezi sa-ɔ?

  • Kɛ é klé sran Biblu’n nun like’n, annzɛ kɛ é klé like cenje’n su lɔ’n.

  • Kɛ bé yí e ayɛ’n.

  • Kɛ é bú like nga é fá e blɛ’n é yó’n, i akunndan’n.