Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Novanblu 26–Desanblu 2

SA NGA BE YOLI’N 6–8

Novanblu 26–Desanblu 2
 • Jue 124 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Sa wie’m be sali Klistfuɛ klikli’m be Ɲanmiɛn sulafilɛ’n niannin”: (Min. 10)

  • Yo 6:1​—Asɔnun nun’n, ɔ yoli kɛ be buman angbeti bla nga be ijɔ Glɛki’n be akunndan sa. (bt-F 41 § 17)

  • Yo 6:2-7​—Akoto’m be fali ajalɛ, be siesieli ndɛ sɔ’n. (bt-F 42 § 18)

  • Yo 7:58–8:1​—Be wa kleli Klistfuɛ’m be yalɛ kpa.

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Yo 6:15​—?Kɛ be se kɛ Etiɛnin “i nyrun kacili [...] kɛ anzi’m be liɛ’n sa’n,” i bo’n yɛle benin? (bt-F 45 § 2)

  • Yo 8:26-30​—?Wafa sɛ yɛ jasin fɛ bolɛ junman nga e di’n, ɔ nin Filipu liɛ’n ti kun-ɔn? (bt-F 58-59 § 16)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Nán ɔ tra min. 4) Yo 6:1-15

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Sran’n i osu nianlɛ nɲɔn su’n: (Nán ɔ tra min. 3) Bo i bo nin wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n i su ajalɛ nga be kleli’n su. Yia sran’n aɲia bo.

 • Sran’n i osu nianlɛ nsan su’n: (Nán ɔ tra min. 3) Fa Biblu’n nun ndɛ mma nga a klo’n, yɛ fluwa nga e fa kle sran’m be Biblu’n nun like’n, fa kun mɛn i.

 • Biblu’n nun like klelɛ: (Min. 6) lv bue 33-34 § 16-17

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 109

 • Wafa nga e kwla fa e sa nun like e man Zoova’n”: (Min. 15) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Ɔ ti asɔnun kpɛnngbɛn kun i liɛ. I bo bolɛ nun’n, bo video Wafa nga e kwla fa e sa nun like e man Zoova’n. Ɲanmiɛn junman dilɛ afuɛ ng’ɔ sinnin lɛ nun’n, amun sa nun like nga an mannin’n ti’n, Betɛli’n klɛli amun lɛtri yoli amun mo. Kanngan nun. Yɛ kan like nga be fali an sa nun like nga an mannin’n be yoli’n, ɔ nin i su ye nga an ɲɛnnin i’n, i ndɛ. Ninnge nga anglo kwlaa nun’n, an fa asɔnun’n i sika’n be yo’n, kan be ndɛ. An koko wafa nga e kwla man e sa nun like’n, nin like nga be fa yo’n, i su yalɛ. Yo asɔnun nunfuɛ’m be mo, be klun ufue mɔ be yi i nglo’n ti.

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) lv ndɛ tre 14 § 1-9

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 67 yɛ srɛlɛ