Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Afɔtuɛ nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n i wun ɲanndra’m be man e’n

Afɔtuɛ nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n i wun ɲanndra’m be man e’n

Zezi kannin ndɛ kleli sran mun ɲanndra nun. Ndɛ sɔ’m be wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ. Ɔ yoli sɔ naan ɔ́ mán be afɔtuɛ cinnjin wie mun. Wun ase kanfuɛ mun yɛ be klo kɛ bé wún i ndɛ’n i wlɛ naan bé nánti su-ɔ. (Mt 13:10-15) Nian ɲanndra kunngunngun nga be o lɛ’n naan tɛ kosan nga’m be su: ?Ɲanndra sɔ’n, i su ye benin yɛ n kwla ɲɛn i-ɔ? ?Siɛn’n, wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ n nanti-ɔ?

ƝANMIƐN SIELƐ’N Ɔ FA [...]

  • “tro bɔ be flɛ i mutard’n.”—Mt 13:31, 32; w14 1/12 10 § 9.

  • “kpaun ayre.”—Mt 13:33; w14 1/12 12 § 14-15.

  • “like kpa kun” nin “aata difuɛ kun.”—Mt 13:44-46; w14 1/12 12 § 18.