Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Ninnge nga e fa kle sran’m be Biblu’n nun like’n titi’n, maan e fa di junman kpa

Ninnge nga e fa kle sran’m be Biblu’n nun like’n titi’n, maan e fa di junman kpa

Kɛ é úka sran kun naan ɔ kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n, ɔ ti kɛ sua yɛ e su kplan sa. Sɛ e kunndɛ kɛ é kplán sua’n i kpa’n, ɔ fata kɛ e suan ninnge nga be fa di junman’n be nun junman dilɛ kpa. Ɔ maan fluwa nin video nga e fa kle sran’m be Biblu’n nun like titi’n, ɔ fata kɛ e si wafa nga e kwla fa be e di junman’n, i kpa. Sanngɛ Biblu’n m’ɔ ti e junman dilɛ ninnge’m be nun cinnjin kpafuɛ’n, yɛ ɔ fata kɛ e si wafa nga e kwla fa di junman’n, i kpa-ɔ. (2Ti 2:15) Kɛ é yó i kwlaa sɔ’n, maan e kunndɛ kpa kɛ sran’m be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. *

?Wafa sɛ yɛ a kwla fa ninnge nga e fa kle sran’m be Biblu’n nun like titi’n, di junman kpa tra laa-ɔ? (1) Se amun jasin bolɛ akpasua’n i sunianfuɛ’n kɛ ɔ uka wɔ. (2) A nin jasin bofuɛ annzɛ atin bofuɛ ng’ɔ si jasin fɛ’n i bo kpa’n, be bo jasin fɛ’n. (3) Fa be di junman tititi, nán yaci i sɔ yolɛ. Kɛ á wá sí wafa nga a kwla fa fluwa nin video sɔ mun di junman kpa trá laa’n, á wá dí aklunjuɛ kpa ekun.

PERIODIKI MUN

FLUWA PƐPLƐƐPLƐ MUN

FLUWA MUN

FLUWA NƝA MUN

VIDEO MUN

SRAN’M BE YIALƐ FLUWA MUN

FLUWA KPE KAN NG’Ɔ KAN ƐNTƐNƐTI ADRƐSI JW.ORG I NDƐ’N

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Ninnge nga e fa kle sran’m be Biblu’n nun like titi’n, mɔ b’a kanman be ndɛ wa’n, sran akpasua kun ti yɛ be yili be-ɔ. E kwla fa be di junman blɛ ng’ɔ nin fata’n nun.