Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Avrili 30–Mɛ 6

MARK 5–6

Avrili 30–Mɛ 6
 • Jue 151 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Zezi kwla cɛn e awlɛn su sran nga be wuli’n”: (Min. 10)

  • Mr 5:38—Kɛ e awlɛn su sran kun wu’n, ɔ yo e ya kpa.

  • Mr 5:39-41—Be nga be wuli’n, ɔ ti kɛ lafilɛ yɛ be “su lafi” sa. I sɔfuɛ mun’n, Zezi kwla tinnge be. (Mr 5:39, nwtsty i nun ndɛ nga be yiyili nun’n: “Ba’n ɔ’a wu-man, lafilɛ yɛ ɔ su lafi-ɔ.”)

  • Mr 5:42—Kɛ be nga be wuli’n bé wá sá be sin nguan nun ekun’n, sran’m be ‘nuan bó be wun dan kpa.’ (jy-F 118 § 6)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Mr 5:19, 20—?Blɛ nga nun liɛ’n, ngue ti yɛ Zezi seli sran ng’ɔ yoli i juejue’n kɛ ɔ ko kan sa ng’ɔ yoli’n niɔn? (Mr 5:19, nwtsty i nun ndɛ nga be yiyili nun’n: “kan sa nga ɔ Min’n sili wɔ aunnvuɛ b’ɔ yo mannin wɔ’n i kwlaa kle be”)

  • Mr 6:11—?Kɛ be se kɛ be ‘kpukpu be ja wun ndutre’n be guɛ i lɛ’n’ i bo’n yɛle benin? (nwtsty nun ndɛ nga be yiyili nun’n: “an kpukpu amun ja wun ndutre’n guɛ i lɛ”)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Min. 4) Mr 6:1-13

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Sran’n i osu nianlɛ nɲɔn su’n: (Min. 3) Bo i bo nin wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n i su ajalɛ nga be kleli’n su. Fa e ɛntɛnɛti i adrɛsi’n jw.org kle sran’n.

 • Sran’n i osu nianlɛ nsan su’n: (Min. 3) Fa Biblu’n nun ndɛ mma nga a klo’n. Usɛ i kosan kun mɔ á jrán su kó níɛn i osu’n.

 • Biblu’n nun like klelɛ: (Min. 6) bh bue 36 § 23-24—Wafa nga á yó naan ndɛ’n w’a kɛn i awlɛn’n, yi i nglo.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 144

 • Ninnge nga e fa kle sran’m be Biblu’n nun like titi’n, maan e fa di junman kpa”: (Min. 5) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ.

 • Zoova i Anuannzɛ’n nun yɛ be ɲannin fɔnvɔlɛ-ɔ: (Min. 10) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Bo video’n. I sin’n, usa kosan nga mun: ?Sa kekle benin wie mun yɛ be tɔli Perasi nin i yi be su-ɔ? ?Ngue yɛ ɔ ukali be naan b’a jran kekle-ɔ? ?Kɛ sa o e su’n, ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e yaci ninnge nga e yo be Ɲanmiɛn i sulɛ nun titi’n, be nun wie’m be yolɛ-ɔ?

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) lv ndɛ tre 6 § 1-9

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 72 yɛ srɛlɛ