Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN MATIE 26

Delɛ cɛn’n nin e Wla kpɛnlɛ cɛn’n be fa be wun sanngɛ ngbaciɛ o be afiɛn

Delɛ cɛn’n nin e Wla kpɛnlɛ cɛn’n be fa be wun sanngɛ ngbaciɛ o be afiɛn

26:18

Klɛ ninnge nga nimielo o be wun lɛ’n, be dunman’n.

?Kɛ bé dí e Min’n i aliɛ’n, ninnge sɔ’m be nun’n, benin mun yɛ be fa-ɔ?