Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Avrili 2-8

MATIE 26

Avrili 2-8
 • Jue 19 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Delɛ cɛn’n nin e Wla kpɛnlɛ cɛn’n be fa be wun, sanngɛ ngbaciɛ o be afiɛn”: (Min. 10)

  • Mt 26:17-20—Delɛ cɛn kasiɛn nga Zezi dili’n, ɔ nin i akoto mun yɛ be dili-ɔ. (nwtsty nun desɛn nga be yiyili nun’n: “Delɛ-cɛn’n i aliɛ’n”)

  • Mt 26:26—Kpanwun nga be fa di e Wla kpɛnlɛ cɛn’n, ɔ ti Zezi i wunnɛn’n i nzɔliɛ. (nwtsty nun ndɛ nga be yiyili nun’n: “ng’ɔ o yɛ’n ti”)

  • Mt 26:27, 28—Divɛn nga be fa di e Wla kpɛnlɛ cɛn’n, ɔ ti Zezi i mmoja b’ɔ ti aenguɛ uflɛ nga Nyanmiɛn waan ɔ nin sran’m be tra’n” i nzɔliɛ. (nwtsty nun ndɛ nga be yiyili nun’n: “mmoja b’ɔ ti aenguɛ uflɛ”)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Mt 26:17—?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Nizan anglo’n i le 13 su yɛ ɔ ti ‘cɛn klikli nga be bo kpaun m’ɔ ba guaman nun ayre’n i dilɛ bo’n’ niɔn? (nwtsty nun ndɛ nga be yiyili nun’n: “cɛn klikli nga be bo kpaun m’ɔ ba guaman nun ayre’n i dilɛ bo’n”)

  • Mt 26:39—Zezi srɛli Ɲanmiɛn seli kɛ: “Sɛ nyrɛnnɛn wie nga kwla to fuan min’n, maan ɔ to fuan min.” ?Kɔlɛ’n, ngue ti yɛ ɔ seli sɔ-ɔ? (nwtsty nun ndɛ nga be yiyili nun’n: “Sɛ nyrɛnnɛn wie nga kwla to fuan min’n”)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Min. 4) Mt 26:1-19

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 20

 • Ninnge ng’ɔ fata kɛ asɔnun’n fɛ i ɲin sie su’n: (Min. 8)

 • Kaci Zoova i janvuɛ: E ti kpɔlɛ tɛ’n: (Min. 7) Bo video’n. I sin’n, se ba kanngan wie mun mɔ a dun mmua kpali be’n, be kɛ be fu cenje’n su. Usa be kɛ: ?Ngue ti yɛ sran’m be tɔ tukpacɛ, be yo oke, kpɛkun be wu-ɔ? ?Ngue yɛ Zoova yoli naan i kwlaa sɔ’n w’a wie-ɔ? ?Wan yɛ a klo kɛ á wún i mɛn klanman’n nun lɔ-ɔ?

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) lv ndɛ tre 5 § 1-6, kuku nga be flɛ i “Klistfuɛ klikli’m b’a yoman mɛn nunfuɛ” nin “Nán maan e yo mɛn nunfuɛ mlɔnmlɔn”.

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 74 yɛ srɛlɛ