Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Desanblu 24-30

SA NGA BE YOLI’N 17–18

Desanblu 24-30
 • Jue 78 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Maan e bo jasin fɛ’n yɛ e kle sran’m be like kɛ akoto Pɔlu fa yoli’n sa”: (Min. 10)

  • Yol 17:2, 3—Pɔlu fali ndɛ nga be klɛli’n kleli like, yɛ ɔ nin sran’m be kokoli Ɲanmiɛn Ndɛ’n su yalɛ naan be wun i wlɛ. (Yol 17:2 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “kokoli...naan be wun i wlɛ.” Yɛ Yol 17:3 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “ɔ fa ndɛ nga be klɛli’n ɔ kle.”)

  • Yol 17:17—Lika kwlaa nga Pɔlu toli sran’m be lɛ’n, ɔ boli jasin fɛ’n kleli be. (Yol 17:17 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “gua bo lɔ’n.”)

  • Yol 17:22, 23—Pɔlu sieli sa nzɔliɛ, yɛ wafa ng’ɔ kwla kan ndɛ’n naan ɔ nin sran’m be nuan w’a sɛ’n yɛ ɔ kannin-ɔn. (Yol 17:23 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “Lika nga ti Ɲanmiɛn kun mɔ e simɛn i’n i liɛ.”)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Yol 18:18—?Nda nga Pɔlu tali’n, i su ndɛ benin yɛ e kwla kan-ɔn? (w08 1/5 32 § 5)

  • Yol 18:21—?Zoova i sulɛ nun’n, sɛ e fua kɛ é yó like wie’n, wafa sɛ yɛ e kwla nian Pɔlu i ajalɛ’n su-ɔ? (Yol 18:21 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “Sɛ Zoova di su’n.“)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Nán ɔ tra min. 4) Yol 17:1-15

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 70

 • Maan e di jasin fɛ’n bolɛ junman’n i kwlakwla yɛ e kle sran’m be like: (Min. 15) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Bo video Awlobofuɛ’m be Ɲanmiɛn sulɛ: Pɔlu dili jasin fɛ’n bolɛ junman’n i kwlakwla. I sin’n, usa kosan nga mun: ?Video nga nun’n, wafa sɛ yɛ awlobo kun nunfuɛ’m be wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ be kaci be sa jasin fɛ’n bolɛ nun-ɔn? ?Jasin fɛ’n i bolɛ nun’n, ninnge benin mun yɛ akoto Pɔlu yoli mɔ be niannin su-ɔ? ?Suyralɛ benin mun yɛ be ɲannin be-ɔ? ?Awlo lɔ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n, ajalɛ benin wie mun yɛ a kwla nian su-ɔ?

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) lv ndɛ tre 15 § 1-9

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 151 yɛ srɛlɛ