Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Maan e to jue aklunjuɛ su e manman Zoova

Maan e to jue aklunjuɛ su e manman Zoova

I nun mɔ Pɔlu nin Silasi be o bisua’n, be toli jue manmannin Zoova. (Yol 16:25) Nanwlɛ, kɛ be toli jue’n, be ɲannin wunmiɛn ɔ maan be kwla trali be awlɛn. Andɛ bɔbɔ’n, jue nga e fa be yo e aɲia mun’n, ɔ nin jue uflɛuflɛ nga aniaan’m be kpɛ be’n, be kwla man e wunmiɛn yɛ be kwla uka e naan y’a jran sa’m be ɲrun kekle. Ng’ɔ ti cinnjin kpa bɔbɔ’n yɛle kɛ jue sɔ’m be manman Zoova. (Ju 28:7) Be wlali e fanngan kɛ e suan be nun ndɛ mun naan be ka e klun. ?Amun yoli i sɔ? Blɛ mɔ é sú Ɲanmiɛn awlo lɔ’n, e kwla to jue sɔ mun, kpɛkun e kwla suan be nun ndɛ mun.

AN NIAN VIDEO BA KANNGAN’M BE TO JUE MANMAN ZOOVA. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Kɛ e to Ɲanmiɛn i manmanlɛ jue mun’n, i su ye benin yɛ e ɲɛn i-ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ aniaan nga be tra be nga be to jue’n be nɛn’n, be siesie be wun naan b’a di be junman’n niɔn?

  • ?Ka naan ba kanngan’m b’a ɔ jue tolɛ’n, wafa sɛ yɛ be nin be awlofuɛ’m be siesie be wun-ɔn?

  • ?Ɲanmiɛn manmanlɛ jue benin mun yɛ a klo be kpa-ɔ? ?Ngue ti-ɔ?