Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ɔktɔblu 8-14

ZAN 11–12

Ɔktɔblu 8-14
 • Jue 16 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Maan e si aunnvuɛ kɛ Zezi sa”: (Min. 10)

  • Zn 11:23-26—Zezi kannin ndɛ wie mun fa fɔnvɔli Marti. (Zan 11:24 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “N si kɛ [...] ɔ́ cɛ́n.” Yɛ Zan 11:25 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “Min yɛ n cɛn sran mun-ɔn, m bɔbɔ min yɛ be flɛ min nguan nin-ɔn.”)

  • Zn 11:33-35—Kɛ Zezi wunnin Mali nin sran mɔ be su su’n, i wun yoli i ɲɛiin. (Zan 11:33 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “ɔ su sun,” “i anwlɛn’n kpɛli [...] , i wun yo i nyɛiin,” “i klun.” Yɛ Zan 11:35 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “sunnin.”)

  • Zn 11:43, 44—Be nga be miannin ukalɛ wun’n, Zezi w’a nianman be sa ngbɛn. Ɔ ukali be.

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Zn 11:49—?Wan yɛ ɔ sieli Kaifu Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn-ɔn? ?Blɛ nɲɛ yɛ ɔ dili junman sɔ’n niɔn? (Zan 11:49 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “Nyanmiɛn nyrun jranfuɛ’m be su kpɛn.”)

  • Zn 12:42—?Ngue ti yɛ srɛ ti’n, Zuifu wie’m b’a dimɛn i nanwlɛ kɛ Zezi ti Mɛsi’n niɔn? (Zan 12:42 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “kpɛnngbɛn’m,” “kannin be bo Nyanmiɛn ndɛ suanlɛ nin i srɛlɛ sua’n nun.”)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Nán ɔ tra min. 4) Zn 12:35-50

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Kpɛ klikli nga a to sran’n: (Nán ɔ tra min. 2) Nian wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n i su ajalɛ nga be kleli’n su di ɔ junman’n.

 • Sran’n i osu nianlɛ klikli’n, video: (Min. 5) Bo video’n yɛ an koko i su yalɛ.

 • Ijɔlɛ: (Nán ɔ tra min. 6) w13-F 15/9 32—Ndɛ nga á yíyí nun’n: ?Ka naan Zezi w’a cɛn Lazali’n, ngue ti yɛ ɔ sunnin-ɔn?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 141

 • Zezi yɛ ‘ɔ cɛn sran mun-ɔn, i yɛ ɔ ti nguan’n niɔn’ (Zn 11:25): (Min. 15) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Bo video ‘Ɲanmiɛn sieli i kɛ ɔ ti e Min nin Klist,’ i akpasua nɲɔn su’n, i bue kan. I sin’n, usa kosan nga mun: ?Zezi i aunnvuɛ silɛ’n, i su ndɛ benin yɛ sa sɔ’n kle-ɔ? ?Ngue ti yɛ Zezi seli kɛ i yɛ ɔ cɛn sran mun, naan i yɛ ɔ ti nguan’n niɔn? ?Atrɛ benin mun yɛ Zezi wá yí be e ɲrun lɔ-ɔ?

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) lv ndɛ tre 12 § 9-14

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 147 yɛ srɛlɛ