Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ɔktɔblu 29–Novanblu 4

ZAN 18–19

Ɔktɔblu 29–Novanblu 4
 • Jue 54 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Zezi yoli maan sran’m be sili ndɛ nanwlɛ’n”: (Min. 10)

  • Zn 18:36—Ndɛ nanwlɛ sɔ’n fa sran’m be ɲin sie i Mɛsi i Famiɛn diwlɛ’n su.

  • Zn 18:37—Zezi yoli maan sran’m be sili Ɲanmiɛn i klun sa’n i su ndɛ nanwlɛ’n. (Zan 18:37 be nun ndɛ nga be yiyili be nun nwtsty nun’n: “kan ndɛ,” “nanwlɛ.”)

  • Zn 18:38a—Pilati ɲrun’n, like nga be flɛ i kɛ nanwlɛ’n ti finfin like. (Zan 18:38a i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “?Nanwlɛ’n yɛlɛ nguɛ?”)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Zn 19:30—?Kɛ be se kɛ Zezi “kali nun’n,” i bo’n yɛle benin? (Zan 19:30 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “ɔ kali nun.”)

  • Zn 19:31—?Ngue yɛ ɔ kle kɛ afuɛ 33 nun Nizan i le 14 su yɛ Zezi wuli-ɔ? (Zan 19:31 i nun ndɛ nga be yiyili nun nwtsty nun’n: “wunmiɛn-delɛ-cɛn kun sɔ’n ti be cɛn dan.”)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Nán ɔ tra min. 4) Zn 18:1-14

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Sran’n i osu nianlɛ nɲɔn su’n: (Nán ɔ tra min. 3) Bo i bo nin wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n i su ajalɛ nga be kleli’n su. I sin’n, fa sran’n i ɲin sie i e ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su.

 • Sran’n i osu nianlɛ nsan su’n: (Nán ɔ tra min. 3) Fa Biblu’n nun ndɛ mma nga a klo’n. I sin’n, usɛ i kosan kun mɔ á jrán su kó níɛn i osu’n.

 • Biblu’n nun like klelɛ: (Nán ɔ tra min. 6) fg like suanlɛ 14 § 6-7

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 46

 • “Be wiengu klolɛ’n ti Klistfuɛ kpa’m be nzɔliɛ: Maan ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n yɛ ɔ yo e fɛ-ɔ”: (Min. 15) Ijɔlɛ nin nzrafuɛ’m be kosan usalɛ. Bo video “An klo amun wiengu”: Nán sa tɛ’n yo e fɛ, maan ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n yɛ ɔ yo e fɛ-ɔ. Sɛ a ɲɛn i wun blɛ’n, an koko kuku nga su yalɛ: “Maan e bu sran kun mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n, i ajalɛ’n i su akunndan.”

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) lv ndɛ tre 13 § 5-8, ɔ nin kuku nga be flɛ i “Maan e fa ajalɛ ngwlɛlɛ su”

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 32 yɛ srɛlɛ