Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Zuie 2017

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: ?Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be wu?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ng 21:4

I fa manlɛ: Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga yiyi nguan nin wie’n be su ndɛ nga Biblu’n kan’n, be nun.

KLE BE NDƐ NANWLƐ’N

Kosan: ?Ngue ti yɛ sran’m be wun be ɲrun dan sɔ-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: 1Zn 5:19

Ndɛ nanwlɛ’n: Mmusu’m be si Satan yɛ ɔ sie mɛn’n niɔn.

?WAFA SƐ YƐ E KLE SRAN’M BE BIBLU’N NUN LIKE Ɔ?

Video’n i bolɛ: Zoova i Lalofuɛ’m be kle sran’m be Biblu’n nun like yɛ be demɛn i ti sika. Kɛ é klé sran’m be like’n, kosan nga e tɛ be su’n, be nun wie mun yɛ: ?Ngue ti yɛ sran’m be wun be ɲrun dan sɔ-ɔ? ?Ń yó sɛ naan min awlobo’n w’a di aklunjuɛ? Video kpe kan nga kanwafa nga e kle sran’m be Biblu’n nun like’n,i ndɛ. Bo video ?Wafa sɛ yɛ e kle sran’m be biblu’n nun like ɔ?. E kwla suan fluwa nga nun like. [Fa fluwa nga e fa kle sran’m be like’n, be nun kun kle i. Sɛ a ɲɛn i wun alaje’n, bo i like klelɛ bo.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.