Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Zanvie 2017

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | EZAI 29–33

“Famiɛn kun ɔ́ nían mmla’n su ɔ́ síe mɛn’n”

“Famiɛn kun ɔ́ nían mmla’n su ɔ́ síe mɛn’n”

Famiɛn’n mɔ yɛle Zezi’n, ɔ man e “sran dandan” mun yɛle kɛ asɔnun kpɛnngbɛn mun, be nian bua fa’n i lika

32:1-3

  • Be ti kɛ “lika bɔ be fia nun, bɔ kɛ aunngban dan’n ɔ́ tú’n, ɔ kan-man be’n sa.” Afin be junman’n sasa bua fa’n yalɛ klelɛ’n, nin sa nga be bubu sa sin mɔ be ti kɛ nzue m’ɔ tɔ́’n ɔ tu aunmuan sa’n, be lika.

  • Be ti kɛ “nzue ba b’ɔ sonji lika kee nun’n sa.” Afin be yo maan be nga be ti kɛ sran mɔ nzuewe kun be sa’n, be si ndɛ nanwlɛ’n m’ɔ ti kɛ nzue flɔlɔ klengle kpa’n sa.

  • Be ti kɛ “yɛbuɛ dan wie b’ɔ man fɔnvɔ lika bɔ waka fi fifi-man lɛ’n sa.” Afin be fɔnvɔ bua fa’n yɛ be kle i atin.