Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Zanvie 2017

Zanvie 9-15

Ezai 29–33

Zanvie 9-15
 • Jue 123 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Famiɛn kun ɔ́ nían mmla’n su ɔ́ síe mɛn’n”: (Min. 10)

  • Eza 32:1—Famiɛn ng’ɔ́ nían mmla’n su síe mɛn’n, yɛle Zezi Klist. (w14 1/2 11 § 13)

  • Eza 32:2—Zezi mɔ be trɛnnin i famiɛn bia’n su’n, ɔ yo maan sran wie’m be nian bua fa’n i lika. (ip-1-F 332-334 § 7-8)

  • Eza 32:3, 4—Be man Zoova i sufuɛ’m be afɔtuɛ yɛ be kle be like. I sɔ’n uka be naan b’a nian mmla su b’a nanti. (ip-1-F 334-335 § 10-11)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Eza 30:21—?Wafa sɛ yɛ Zoova kan ndɛ kle i sufuɛ mun-ɔn? (w14 1/8 23 § 2)

  • Eza 33:22-23—?Blɛ benin nun, yɛ wafa sɛ yɛ Zoova kacili Izraɛlifuɛ’m be Jɔlɛ Difuɛ, nin be Mmla Siesiefuɛ, ɔ nin be Famiɛn-ɔn? (w14 1/10 17 § 4)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle min Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ndɛ benin yɛ n kwla fa n bo jasin fɛ-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Min. 4) Eza 30:22-33

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

 • Kpɛ klikli nga a to sran’n: (Min. 2) Ndɛ ng’ɔ klɛ w17 Zanvie su’n—Wafa nga á tɛ́ sran kun mɔ w’a fa ya kpa’n i su’n, yi i nglo. Fluwa nga nun’n, kɛ be se kɛ ndɛ ng’ɔ klɛ su’n, ndɛ ng’ɔ klɛ Sasafuɛ Tranwlɛ’n su’n, ɔ nin ndɛ nga be yiyi ndɛ sɔ’n nun’n, be ndɛ yɛ be kan-ɔn.

 • Sran’n i osu nianlɛ: (Min. 4) Ndɛ ng’ɔ klɛ w17 Zanvie su’n.—Kanngan Biblu’n nun pɔtablu annzɛ i wunsu like uflɛ nun.

 • Biblu’n nun like klelɛ: (Min. 6) lv 31 § 12-13—Wafa nga á yó naan ndɛ’n w’a kan sran’n i awlɛn’n yi i nglo.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 119

 • “Like bɔ be fiɛ i bo bɔ kɛ aunngban’n ɔ́ fíta’n ɔ ɲanman be’n” (Eza 32:2): (Min. 9) Bo video’n. (Jasin bofuɛ’m be kwla ɲan video sɔ’n asɔnun kpɛnngbɛn’m be sa nun.)

 • Aɲia’m be bo’n, tran diin tie ndɛ’m be kpa: (Min. 6) Bo video’n. (Jasin bofuɛ’m be kwla ɲan video sɔ’n asɔnun kpɛnngbɛn’m be sa nun.) I sin’n, ba kanngan wie mun mɔ a dun mmua kpali be’n, se be naan be fu cenje’n su lɔ. Yɛ usa be kɛ: ?Aɲia’m be bo’n, ngue yɛ ɔ kwla yo naan amun a tranman diin b’a tieman ndɛ’m be kpa-ɔ? ?Kɛ Zoova yíyí wafa ng’ɔ fata kɛ Noe kplan Mmeli’n i nun klé i’n, sɛ ɔ ti kɛ Noe w’a siemɛn i su kpa’n, nn sa benin yɛ ɔ juli-ɔ? ?Aɲia’m be bo’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ ba kanngan’m be tran diin be tie ndɛ mun-ɔn?

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) bh ndɛ tre 5 § 9-12, ɔ nin ndɛ’m be bo tulɛ lika’n i nun ndɛ “Like nga ti yɛ Klistfuɛ kpa’m be faman waka nda be suman Ɲanmiɛn’n

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 40 yɛ srɛlɛ