Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Zanvie 2017

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | EZAI 38–42

Sran nga w’a fɛ’n Zoova mɛn i wunmiɛn

Sran nga w’a fɛ’n Zoova mɛn i wunmiɛn

40:29-31

  • Kɛ anunman ɲin’n ɔ́ tú sín nglo lɔ’n, ɔ kwla ka lɔ dɔ kpanngban. Afin, ɔ yaci i wun nun naan aunmuan ng’ɔ lo’n m’ɔ fita kɔ nglo mmuammua kpa’n, ɔ mɛn i su wɔ. Kɛ aunmuan’n mɛ́n i su kɔ́’n, nn ɔ́ kpɛ́ i wun sín yía nun. Kɛ ɔ ju mmua kpa lɔ m’ɔ wun i sɔ aunmuan’n ekun’n ɔ tu sin nun yo like ngba’n.

  • Wafa nga anunman ɲin’n tu kɔ mmua kpa’n, ɔ ti kɛ ɔ fɛman sa. Ɔ ti sunnzun ase klanman kpa. Ɔ kle e wafa nga e kwla fa wunmiɛn nga Ɲanmiɛn man e’n, e su i titi’n.