Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Nán ɔ wla fi ɔ niaan Klistfuɛ nga be kle be yalɛ’n be ti srɛlɛ

Nán ɔ wla fi ɔ niaan Klistfuɛ nga be kle be yalɛ’n be ti srɛlɛ

Biblu’n dun mmua boli su kɛ Satan wá kúnndɛ kɛ e yaci Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ ti’n, ɔ́ klé e yalɛ. (Zn 15:20; Ng 12:17) ?Wafa sɛ yɛ e kwla suan e niaan Klistfuɛ nga be su kle be yalɛ’n nvle uflɛ nun’n, be bo-ɔ? E kwla srɛ Zoova e man be. Afin “sɛ sran kpa kun srɛ like Nyanmiɛn sa nun b’ɔ jran su kpa’n, i srɛlɛ sɔ’n yo sa ye dan.”—Za 5:16.

?Ndɛ benin yɛ é kán klé Ɲanmiɛn-ɔn? E kwla srɛ Zoova kɛ ɔ man be wunmiɛn kpɛkun ɔ uka be naan srɛ w’a kunman be. (Eza 41:10-13) Asa kusu, e kwla srɛ Ɲanmiɛn man mɛn siefuɛ mun naan b’a tanndanman jasin fɛ bolɛ junman’n i ɲrun, naan e ‘di alaje naan e nyan e ti fɔuun.’—1Ti 2:1, 2.

I nun nga bé klé Pɔlu nin Piɛli be yalɛ’n, Klistfuɛ klikli’m be srɛli Ɲanmiɛn mannin be. Kɛ bé srɛ́’n, be boli be dunman. (Yo 12:5; Rɔ 15:30, 31) Kannzɛ bɔbɔ e siman be nga be kle be yalɛ andɛ’n be ngba be dunman’n, sanngɛ kɛ é srɛ́’n, e kwla bo be asɔnun’n, annzɛ be klɔ’n, annzɛ be nvle’n, i dunman.

Klɛ mɛn’n i bue nga a kunndɛ kɛ á srɛ́ mán lɔ aniaan mun’n.