Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e kle kɛ e ti Ɲanmiɛn sran: E kan e wun ase

Maan e kle kɛ e ti Ɲanmiɛn sran: E kan e wun ase

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN-ƆN?

  • Sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, ɔ nin Zoova be afiɛn kwla mantan.—Ju 138:6

  • Sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, ɔ nin sran’m be ti be wun aniɛn.—Fil 2:3, 4

  • Sran ng’ɔ tu i wun’n, ɔ yo i wun abɔlɛ.—Nya 16:18; Eze 28:17

?WAFA SƐ YƐ É YÓ I SƆ-Ɔ?

  • E usa ngwlɛlɛ afɛ yɛ e nanti afɔtuɛ nga be man e’n su.—Ju 141:5; Nya 19:20

  • Nán e sisi e bo naan y’a di junman nga be leman ɲrun’n y’a man sran.—Mt 20:25-27

  • Nán maan ninnge nga e si be yo’n annzɛ cenjele junman wie mɔ be mannin e’n be ti’n, e yo e wun dandan.—Rɔ 12:3

?Ninnge benin wie’m be nun yɛ n kwla kle kɛ n kan min wun ase kpa-ɔ?

AN NIAN VIDEO MAAN E NIN ƝANMIƐN NANTI TITI: NÁN E TU E WUN. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Wafa nga e sɔ afɔtuɛ nga be man e nun’n, ɔ yi i nglo kɛ e ti sran m’ɔ ti sɛ-ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n uka e naan y’a kan e wun ase-ɔ?

  • ?Ninnge benin wie’m be nun yɛ e kwla kle kɛ e kan e wun ase kpa-ɔ?