Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Utu 2017

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e kle kɛ e ti Ɲanmiɛn sran: E lafi Ɲanmiɛn su

Maan e kle kɛ e ti Ɲanmiɛn sran: E lafi Ɲanmiɛn su

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN-ƆN?

  • Sɛ e lafiman Ɲanmiɛn su’n, Ɲanmiɛn klun kwlá jɔman e wun.—Eb 11:6

  • Sɛ e lafi su kɛ Ɲanmiɛn yó ninnge ng’ɔ seli kɛ ɔ́ yó be’n, i sɔ’n úka e naan y’a jran sa’m be ɲrun kekle.—1P 1:6, 7

  • Sɛ e lafiman Ɲanmiɛn su’n, e kwla yo sa tɛ.—Eb 3:12, 13

?Ngue yɛ ń yó naan min bɔbɔ yɛ min awlobo’n y’a lafi Ɲanmiɛn su kpa ekun-ɔn?

?WAFA SƐ YƐ É YÓ I SƆ-Ɔ?

  • Maan e srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ yo naan e lafi i su kpa tra laa’n.—Lk 11:9, 13; Ga 5:22

  • Maan e kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun yɛ e bu i su akunndan.—Rɔ 10:17; 1Ti 4:15

  • Maan e nin be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n e san nun titi.—Rɔ 1:11, 12

AN NIAN VIDEO MAAN E YO LIKE NGA SƐ E YO’N, E NIN ZOOVA É NÁNTI TITI’N: E LAFI ƝANMIƐN SU. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Sran ng’ɔ “lafi Nyanmiɛn su sakpa’n,” ngue yɛ ɔ yo-ɔ? (1Ti 1:5)

  • ?Kɛ ɔ ko yo naan y’a lafi Ɲanmiɛn su tankaan kpa’n, ayeliɛ tɛtɛ benin mun yɛ ɔ fata kɛ e sasa e wun be lika-ɔ?

  • ?Ɲrɛnnɛn dan’n nun’n, ngue ti yɛ ɔ́ wá yó cinnjin kpa kɛ e lafi Ɲanmiɛn su-ɔ? (Eb 10:39)