Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | EZEKIƐL 32-34

Gladi dilɛ junman’n timan junman kaan

Gladi dilɛ junman’n timan junman kaan

Laa gladi difuɛ’m be jran klɔ’n i wun talɛ mun nin sua nglonglo’m be su. I liɛ’n, sɛ sa wie su ba mmua lɔ’n, be bo i jɔ. Sɛ é kwlá sé’n, Zoova sieli Ezekiɛli kɛ “gladi difuɛ sa Izraɛlfuɛ’m be jɔ bolɛ’n ti.”

  • 33:7

    Ezekiɛli boli Izraɛlifuɛ’m be jɔ kɛ sɛ b’a yaciman sa tɛtɛ’m be yolɛ’n, be kpɔfuɛ’m bé kún be.

    ?Zoova i ndɛ benin yɛ e bo i jɔ andɛ-ɔ?

  • 33:9, 14-16

    Sɛ Ezekiɛli bo sa ng’ɔ su ba’n i jɔ’n, ɔ kwla de i bɔbɔ ɔ nin sran onga mun.

    ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ su e bo naan ndɛndɛ kpa’n, e bo Zoova i ndɛ nga i waan e kan kle sran mun’n i jɔ-ɔ?