Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Kɛ bé láka e’n maan e nin Zoova e nanti titi

Kɛ bé láka e’n maan e nin Zoova e nanti titi

An nian video Kɛ Zezi sa’n, maan e nin Zoova e nanti titi: Kɛ bé láka e’n. (Jasin bofuɛ’m be kwla ɲan video sɔ’n asɔnun kpɛnngbɛn’m be sa nun.) I sin’n, an tɛ kosan nga’m be su:

  • ?Wafa sɛ yɛ be wlali Sɛɛgei i srɛ naan ɔ nin Zoova b’a nantiman titi-ɔ?

  • ?Ngue yɛ ɔ ukali Sɛɛgei naan ɔ nin Ɲanmiɛn b’a nanti titi-ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ nantilɛ klanman m’ɔ nin Zoova be nantili’n, ɔ mannin Zoova kɔmin su-ɔ?