Klɔ sran’m be kwlá sieman be bɔbɔ be wun, yɛ be lemɛn i wun atin bɔbɔ

10:21-23

  • Kɛ mɔ Izraɛlifuɛ’m be kpɛnngbɛn’m b’a kpɛman Zoova i sin atin’n ti’n, nvle’n nunfuɛ’m be bo sanndili.

  • Be nga be fali atin mɔ Zoova kleli be’n su’n, be wun jɔli be fɔun, be dili aklunjuɛ yɛ be liɛ yoli ye.