Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Mɛ 2017

Mɛ 8-​14

ZEREMI 35-38

Mɛ 8-​14
 • Jue 33 yɛ srɛlɛ

 • Aɲia’n i su fitilɛ (Nán ɔ tra min. 3)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

 • Ebɛd-Melɛki kle e yakpa yolɛ’n nin aklunye yolɛ’n be wun ajalɛ kpa”: (Min. 10)

  • Ze 38:4-6​—Srongble ti’n, Sedesiasi mannin Zeremi i ɲrun tanndanfuɛ’m be atin maan be fɛli i yili i nzue gbo kun m’ɔ ti nnɔtiɛ ngunmin’n i nun naan ɔ wu. (it-2-F 1119 § 4)

  • Ze 38:7-10​—Yakpa su Ebɛd-Melɛki fali ajalɛ ukali Zeremi. (w12-F 1/5 31 § 2-3)

  • Ze 38:11-13​—Ebɛd-Melɛki kleli kɛ ɔ ti aklunyefuɛ. (w12-F 1/5 31 § 4)

 • Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: (Min. 8)

  • Ze 35:19​—?Suyralɛ benin yɛ Rekabufuɛ’m be ɲɛnnin i-ɔ?(it-2-F 758)

  • Ze 37:21​—?Wafa sɛ yɛ Zoova niannin Zeremi i lika-ɔ? ?Sɛ be su tanndan e ɲrun’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla uka e-ɔ? (w98-F 15/1 18 § 16-17; w95-F 1/8 5 § 6-7)

  • ?Ngue yɛ Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, ɔ kle wɔ Zoova su-ɔ?

  • ?Biblu’n i bue nga e kanngan nun lemɔcuɛ nga nun’n, i nun ninnge kpakpa benin ekun yɛ a wunnin be-ɔ?

 • Biblu’n nun kannganlɛ: (Min. 4) Ze 36:27–37:2

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

 • Jue 127

 • Maan e nian lika nga e yia be nun e su Ɲanmiɛn’n be lika”: (Min. 15) Kosan usalɛ nin i su tɛlɛ. Ɔ ti asɔnun kpɛnngbɛn kun liɛ. Bo video Maan e nian lika nga e yia be nun e su Ɲanmiɛn’n be lika yɛ amun tɛ i su kosan’m be su. Kpɛkun usa aniaan nga be nian asɔnun sua’n i lika nianlɛ junman’n su’n, be nun kun kosan. (Sɛ i sɔfuɛ nunman amun lɔ’n, usa asɔnun sunianfuɛ’m be lika siesiefuɛ’n i kosan. Sɛ amun asɔnun’n i ngunmin yɛ ɔ yo aɲia Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun’n, usa sran ng’ɔ nian i lika nianlɛ junman’n su’n, i kosan.) ?Koko nun wa’n, Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n i lika nianlɛ junman benin yɛ aniaan’m be dili-ɔ? ?Junman benin yɛ amun a sunnzun kɛ aniaan’m be di ekun-ɔn? ?Sɛ sran kun si sua ye siesie’n, annzɛ ɔ klo kɛ ɔ́ súɛn i aniaan nga be si i yo’n be sa nun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo-ɔ? ?Kannzɛ e ti sɛ ti sɛ’n, wafa sɛ yɛ e ngba e kwla nian asɔnun sua’n i lika-ɔ?

 • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: (Min. 30) bh ndɛ tre 10 § 7-13

 • Bo aɲia’n i bo ndɛ’n i kpɔlɛ. Bo ng’ɔ́ bá lɔ’n su. (Min. 3)

 • Jue 131 yɛ srɛlɛ