Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | ZEREMI 32-34

Nzɔliɛ like kun m’ɔ kle kɛ Izraɛlifuɛ’m bé sá be sin be klɔ ekun’n

Nzɔliɛ like kun m’ɔ kle kɛ Izraɛlifuɛ’m bé sá be sin be klɔ ekun’n
I SIESIELƐ

32:9-14

  • Asiɛ’n i tolɛ nun’n, Zeremi yoli ninnge kunngunngun ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n.

33:10, 11

  • Zoova yili i nglo kɛ ɔ ti kpa dan. Yɛle kɛ ɔ seli kɛ be nga be trali be ɔli mɛn uflɛ nun’n mɔ be sɔli fɔ ng’ɔ tuli be’n i nun klanman’n, ɔ́ yáci be sa tɛ mun cɛ́ be yɛ bé sá be sin Izraɛli lɔ ekun.

?Wafa sɛ yɛ Zoova yili i kpa dan m’ɔ ti’n i nglo ɔ lika-ɔ?