Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | ZEREMI 49–50

Zoova yra wun ase kanfuɛ’m be su yɛ ɔ tu wun tufuɛ’m be fɔ

Zoova yra wun ase kanfuɛ’m be su yɛ ɔ tu wun tufuɛ’m be fɔ

50:4-7

  • Izraɛlifuɛ nga be sa tɛ’m be yoli be nsisɔ mɔ be kacili’n, kɛ Zoova wá yó maan bé sá be sin be klɔ’n, aklunjuɛ’n ti’n, bé sún.

  • Bé wá kúnndɛ kɛ bé dí aenguɛ ng’ɔ nin be trali’n su ekun. I ti’n, bé sá be sin Zerizalɛmun m’ɔ o mmua kpa’n i su lɔ naan bé sú Ɲanmiɛn kpa kɛ laa’n sa.

50:29, 39

  • Ɔ leman kɛ be su tuman Babilɔnifuɛ mun mɔ be yo be wun kpakpa’n, mɔ be yoli Zoova i nvle nunfuɛ’m be tɛtɛ dan’n, be fɔ.

  • Kɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n fa kannin’n sa’n, Babilɔnin klɔ’n boli yɛ ɔ tɔli srolo.