Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | EZAI 63–66

Ɲanmiɛn ng’ɔ la nglo lɔ plaii’n, nin asiɛ uflɛ’n be ti’n, sran’m be wun wá blíblí be

Ɲanmiɛn ng’ɔ la nglo lɔ plaii’n, nin asiɛ uflɛ’n be ti’n, sran’m be wun wá blíblí be

Nda nga Ɲanmiɛn tɛli i kɛ ɔ́ wá yó naan lika’n kaci klanman kɛ laa’n sa’n, m’ɔ o Ezai ndɛ tre 65 nun’n saan ɔ́ kpɛ́n su. I ti’n, kɛ Zoova kán ninnge sɔ’m be ndɛ’n, ɔ ti kɛ w’a dun mmua w’a yo be sa.

Zoova yi ɲanmiɛn ng’ɔ la nglo lɔ plaii’n, nin asiɛ’n be uflɛ. Lɔ’n, be boman laa sa’m be su be diman jɔlɛ kun

65:17

?Ngue yɛ be flɛ i ɲanmiɛn su lɔ uflɛ’n niɔn?

  • Ɔ ti famiɛn dilɛ kun m’ɔ́ wá yó maan asiɛ sufuɛ’m be kwlaa be liɛ yo ye-ɔ.

  • Afuɛ 1914 nun mɔ Ɲanmiɛn fali Klist yoli Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su famiɛn’n, yɛ famiɛn diwlɛ sɔ’n ɔ takali-ɔ.

?Ngue yɛ be flɛ i asiɛ uflɛ’n niɔn?

  • Sran mɔ be fin nvlenvle kwlaa nun, mɔ be kan aniɛn fanunfanun, yɛ be wunnɛn kplo’n timan kun mun-ɔn. Kpɛkun aklunjuɛ su’n, be lo be wun naan famiɛn diwlɛ uflɛ nga Ɲanmiɛn tɛkɛli i ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ sie be.

?Ngue ti yɛ be su boman laa sa’m be su be diman jɔlɛ kun-ɔn?

  • Ninnge kɛ tukpacɛ, nin e akunndan m’ɔ sanngan’n, ɔ nin awlabɔɛ’n, mɛn uflɛ nun’n, e ɲin su kpɛnman be su kun.

  • Be nga be suli Ɲanmiɛn kpa’n, bé dí mɛn’n i kpafuɛ’n. Yɛ kɛ aliɛ’n cɛ́n m’ɔ́ sán’n, be aklunjuɛ dilɛ’n su wieman le.