Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: ?Kɛ a niɛn i sa’n, ninnge nga Ɲanmiɛn yoli mannin e’n, be nun dan kpafuɛ’n yɛle benin?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zn 3:16

I fa manlɛ: Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga kan like nga ti yɛ Ɲanmiɛn sunmannin Zezi asiɛ’n su wa kɛ ɔ wa wu e ti’n, i ndɛ. Kpɛkun, wafa nga e kwla kle kɛ e si Ɲanmiɛn ye’n ɔ kɛn i ndɛ wie.

 

KLE BE NDƐ NANWLƐ’N

Kosan: ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá síesíe mɛn’n nun sa mun-ɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Mt 6:10

Ndɛ nanwlɛ: Kɛ nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n w’a dun mmua w’a yo i ɲanmiɛn su lɔ’n sa’n, ɔ́ wá yó maan asiɛ sufuɛ’m bé ɲán fɔundi, bé bó yó kun yɛ like fi su kleman be yalɛ kun.

 

?NGUE YƐLE ƝANMIƐN SIELƐ’N? (Sran’n i osu nianlɛ)

Kosan: [Fa sran’n i ɲin sie i kosan ng’ɔ o fluwa nɲa’n i sin lɔ’n su.] ?Kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su famiɛn’n wá síe mɛn’n, lika’n wá yó sɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ju 37:29; Eza 65:21-23

Sran’n i like klelɛ: [Fa fluwa Jasin fɛ kle sran’n.] Fluwa’n i like suanlɛ 7 su’n yiyi ninnge nga Ɲanmiɛn wá yó be’n, be su ye nga min nin wɔ e kwla ɲɛn i’n, be nun. [Bo sran’n i Biblu’n nun like klelɛ bo fluwa’n nun.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli wɔ su kpɛ ajalɛ uflɛ.