I SIESIELƐ
Text
Image

Zoova dun mmua kɛnnin i kɛ aenguɛ uflɛ kun wá káci aenguɛ ng’ɔ nin Izraɛlifuɛ’m be trali’n naan aenguɛ uflɛ sɔ’n ti’n, ɔ́ yrá sran’m bé su tititi.

AENGUƐ NGA ƝANMIƐN NIN IZRAƐLIFUƐ’M BE TRALI’N

 

AENGUƐ UFLƐ’N

Zoova nin be nga be ti Izraɛlifuɛ sakpasakpa’n

I TRAFUƐ MUN

Zoova nin be nga be ti Izraɛlifuɛ sakpasakpa’n

Moizi

I NUN JRANFUƐ’N

Zezi Klist

Tɛ nga be fa nnɛn’m be yi’n

LIKE NGA TI YƐ I SU DILƐ’N KWLA YOLI YE’N

Tɛ nga Zezi fɛli i wun yili’n

Yɛbuɛ paplaapla su

BE KLƐLI I

Sran’m be awlɛn’n nun