Sran ng’ɔ klo sran sakpa’n, ɔ kpɔcimɛn i, ɔ klo i guɛ i ti nin i bo. Zoova fali Oze nin i yi Gomɛr m’ɔ nantiman klanman’n be su ndɛ’n kleli kɛ ɔ fata kɛ e klo sran, yɛ e yaci sa cɛ.—Oz 1:2, 2:7, 3:1-5.

?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Gomɛr w’a nantiman klanman-ɔn?

?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Izraɛlifuɛ’m b’a nantiman klanman-ɔn?

?Wafa sɛ yɛ Oze kleli kɛ ɔ klo sran yɛ ɔ si aunnvuɛ-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Zoova kleli kɛ ɔ klo Izraɛlifuɛ mun, yɛ ɔ si be aunnvuɛ-ɔ?

BU SU AKUNNDAN: ?Wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ n klo Zoova guɛ i ti nin i bo-ɔ?