Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Ɔktɔblu 2016

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | NYANNDRA MUN 1-6

“Zoova i su yɛ lafi-ɔ”

“Zoova i su yɛ lafi-ɔ”

Sɛ e fa e wla kwlaa e gua Zoova su’n, i su ɔ. Kɛ mɔ e si i dunman’n i bo’n, e lafi su kɛ ɔ kwla yia nda kwlaa ng’ɔ tali be’n, be nuan. Sɛ e waan é láfi Zoova su’n, ɔ ti cinnjin kɛ e srɛ i. Nyanndra Mun ndɛ tre 3 wla e fanngan se kɛ sɛ e lafi Zoova su’n ɔ́ yrá e su yɛle kɛ ‘ɔ́ bó e nyrun atin.’

Sran ng’ɔ bu i wun kɛ ɔ si akunndan’n...

3:5-7

  • kɛ ɔ́ fá ajalɛ’n, ɔ srɛman Zoova kɛ ɔ bo i ɲrun atin,

  • ɔ lafi i bɔbɔ i akunndan’n, nin mɛn nunfuɛ’m be liɛ’n su.

Sran nga Zoova su yɛ ɔ lafi’n...

  • ɔ suan Biblu’n nun like, ɔ bu i su akunndan, yɛ ɔ srɛ Zoova. Ɔ yo i kwlaa sɔ’n naan ɔ nin Zoova be afiɛn mantan kpa,

  • kɛ ɔ́ fá ajalɛ’n, ɔ bu Biblu’n nun ndɛ’m be sin naan w’a si atin ng’ɔ́ fá’n.

?KWLAA NAAN M’AN FA AJALƐ’N, LIKE NG’Ɔ O BƐ SU’N YƐ N YO Ɔ, ANNZƐ NG’Ɔ O FAMA SU’N NIƆN?

I KLIKLI SU’N: N fa ajalɛ nga m bu i kɛ ɔ ti ajalɛ kpafuɛ’n.

I KLIKLI SU’N: N srɛ Zoova yɛ n suan like naan Zoova bo min ɲrun atin.

I SIN’N: N srɛ Zoova kɛ ɔ yra ajalɛ nga n fali’n su.

I SIN’N: N fa ajalɛ ng’ɔ nin Biblu’n nun ndɛ’m be kɔ likawlɛ’n.