Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | NYANNDRA MUN 22-26

“Atin b’ɔ ti klanman bɔ bakan’n ko fa su’n, kle i”

“Atin b’ɔ ti klanman bɔ bakan’n ko fa su’n, kle i”

Nyanndra Mun fluwa’n man siɛ nin niɛn’m be afɔtuɛ kpakpa wie mun. Sɛ be tinngɛ waka sama kun ndɛ nun’n, kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, ɔ bliman. I wafa kunngba’n, sɛ ba’m be kaan nun yɛ be kle be like’n, kɛ bé ɲín’n be kwla su Zoova.

22:6

  • Bakanngan’m be ngwlɛlɛ klelɛ’n, ɔ fa blɛ yɛ ɔ leman ba.

  • Ɔ fata kɛ siɛ nin niɛn’m be kle be mma’m be ajalɛ kpa, be nian nun kle be like, be tu be fɔ, be wla be fanngan, kpɛkun be kle be ngwlɛlɛ.

22:15

  • Ɲantiaan mɔ be fa tu ba fɔ’n, i wie yɛle i like klelɛ klolɛ su naan i akunndan’n nin i awlɛn’n be kaci.

  • Fɔ nga be fa tu ba mun’n, be ti wafawafa.