Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Ɔktɔblu 2016

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga é tɛ́ kosan’m be su kpa’n

Wafa nga é tɛ́ kosan’m be su kpa’n

Kɛ be tɛ kosan’m be su kpa’n, i sɔ’n wla asɔnun nunfuɛ’m be fanngan. (Rɔ 14:19) Be nga be tɛ kosan’m be su’n, be ɲɛn i su mmlusuɛ wie. (Nya 15:23, 28) I sɔ’n ti’n, aɲia kwlaa bo’n, ɔ fata kɛ e mian e ɲin e tɛ kosan’m be su. Sɛ y’a tɛman kosan kaka su’n yɛle kosan kun. I yo, nán blɛ kwlaa nga e man e sa su’n yɛ bé mán e atin kɛ e ijɔ ɔ. I sɔ’n ti’n, maan e kunndɛ kosan kaka su tɛlɛ e sie.

Kosan su tɛlɛ ng’ɔ ti kpa’n...

  • i wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ, ɔ timan sukusuku, ɔ ti kpe kan. Blɛ sunman’n, ɔ traman segɔndu 30

  • sran’n tɛ su kɛ ng’ɔ fa wun ndɛ’n i wlɛ sa. I sɔ yolɛ’n flunman

  • ɔ timan ndɛ nga sran kun w’a dun mmua w’a kan’n, i nun flanlɛ ngbɛn

Sɛ wɔ yɛ be dun mmua man ɔ atin kɛ a tɛ kosan’n su’n...

  • tɛ su trele, maan ɔ yo kpe

Sɛ b’a dun mmua b’a tɛ kosan’n su, a kwla...

  • kle wafa nga Biblu’n nun ndɛ mma kun m’ɔ o fluwa’n nun’n, ɔ suan ndɛ nga amun su yiyi nun’n, i bo’n

  • kan wafa nga ndɛ sɔ’n kwla uka e’n, i ndɛ

  • kan wafa nga e kwla fa ndɛ sɔ’n e uka sran uflɛ’n, i ndɛ

  • kan sa kun m’ɔ yiyi ndɛ cinnjin kun nun’n, i ndɛ kpe kan