Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Ɔktɔblu 2016

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | NYANNDRA MUN 7-11

“Nán wɔ anwlɛn’n kaci i su”

“Nán wɔ anwlɛn’n kaci i su”

Zoova i mmla’m be kwla sasa e. Sanngɛ sɛ e waan be yo e wun sa ye’n, ɔ fata kɛ e klo be. (Nya 7:3) Kɛ Zoova i sufuɛ kun ɔ yaci i anwlɛn’n lɛ m’ɔ kaci like uflɛ su’n, ɔ nin Satan i aya’m be nun tɔlɛ nunman mmua kun. Nyanndra Mun ndɛ tre 7 kan gbanflɛn kun m’ɔ yacili i anwlɛn lɛ m’ɔ lɛkɛli i’n, i ndɛ. W’a niɛnmɛn i wun ninnge fanunfanun be lika. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa tu e wun fɔ ɔ?

 • Ɔ niannin

  7:10

 • Be kɛnnin i

  7:13

 • Fɛ dilɛ’n

  7:14

 • Ninnge fanninfannin

  7:17

 • Ndɛ fɛfɛ’n

  7:21

 • Ninnge nnun nga e kannin be ndɛ lɛ’n, Satan fa be sua e wun aya naan e nin Zoova e afiɛn ti nun.

 • Sɛ e fa akunndan nin ngwlɛlɛ e yo ninnge mun’n, é sí ɲrɛnnɛn nga sa tɛ’n kwla kuku e yi nun’n. I liɛ’n, e su wunngeman like ng’ɔ kwla saci e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n i wun kaan sa.