Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Maan e to jue e man Zoova—Jue uflɛuflɛ mun

 Jue 151

Ɲanmiɛn i mma’m be nglo yilɛ

Ɲanmiɛn i mma’m be nglo yilɛ

Fa wie:

(Rɔmfuɛ Mun 8:19)

 1. Ɲanmiɛn i mma’m be nglo yilɛ’n,

  I blɛ’n su wa wie ju.

  Be nin Klist bé wá dí famiɛn

  Bé trán ɲanmiɛn su lɔ.

  (I SU SƆLƐ)

  Ɲanmiɛn wá yí i mma’m be nglo.

  Yɛ be nin Klist, be Min’n

  Bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ,

  Bé kwlá be kpɔfuɛ mun.

 2. Wie’m be te o asiɛ’n su wa,

  Ɔ cɛ kan ɔ́ flɛ́ be.

  Famiɛn’m be famiɛn’n ɔ́ fá be,

  Bé kɔ́ ɲanmiɛn su lɔ.

  (I SU SƆLƐ)

  Ɲanmiɛn wá yí i mma’m be nglo.

  Yɛ be nin Klist, be Min’n

  Bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ,

  Bé kwlá be kpɔfuɛ mun.

  3. Be nin Zezi, be bo yó kun

  Alɛ kasiɛn’n i nun.

  Kɛ be nin Zezi be ko ja’n,

  Be su titi’a nun kun.

  (I SU SƆLƐ)

  Ɲanmiɛn wá yí i mma’m be nglo.

  Yɛ be nin Klist, be Min’n

  Bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ,

  Bé kwlá be kpɔfuɛ mun.