Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Maan e to jue e man Zoova—Jue uflɛuflɛ mun

 Jue 148

A fali ɔ wa kunngba cɛ’n mannin

A fali ɔ wa kunngba cɛ’n mannin

Fa wie:

(Zan 15:13)

 1. E Si kpa, Zoova,

  Laa’n e wla ti bowa.

  Yɛ a kpɔli e ti.

  Siɛn’n e kwla ɲan nguan.

  E fa e wun man wɔ.

  E tu e klun su wɔ.

  É bó ɔ jasin fɛ’n,

  Naan ɔ klun sa’n kpɛn su.

  (I SU SƆLƐ)

  A fa ɔ Wa’n mannin

  Siɛn’n e di anuansɛ.

  É tó jue mán wɔ titi

  ɔ Wa mɔ a fa mannin’n ti.

 2. Ɔ klun ti ufue dan.

  I ti’n e ba ɔ sin.

  E klo ɔ dunman’n kpa.

  A ti e janvuɛ.

  A yoli like kun,

  Ɔ ti cinnjin tra ngba.

  A sunmannin ɔ Wa’n.

  Ɔ wa kpɔli e ti.

  (I SU SƆLƐ)

  A fa ɔ Wa’n mannin

  Siɛn’n e di anuansɛ.

  É tó jue mán wɔ titi

  ɔ Wa mɔ a fa mannin’n ti.

  (I AWIELIƐ)

  E Si kpa, Zoova, é yó ɔ kwla lele.

  É y’ɔ mo afin a fali ɔ Wa’n mannin e.

(An nian Zan 3:16; 1 Zan 4:9 nun wie.)