Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Maan e to jue e man Zoova—Jue uflɛuflɛ mun

 Jue 146

Min yɛ an yo mannin min ɔn

Min yɛ an yo mannin min ɔn

Fa wie:

(Matie 25:34-40)

 1. Zezi le i bua wie mɔ be nin be nga

  be nin Klist bé dí famiɛn’n be di junman.

  Ninnge kwlaa nga e yo

  naan é fá súan be bo’n,

  Ɲanmiɛn waan saan ɔ́ yó i kunngba’n mán e.

  (I SU SƆLƐ)

  “Sɛ an fɔnvɔli be’n, an fɔnvɔli min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Kɛ an ukali be’n an ukali min.

  An yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.”

 2. “Kɛ nzuewe nin awe kunnin min’n amun

  ukali min, yɛ amun suannin min bo.”

  Bé sé kɛ cɛn benin yɛ

  be yoli sɔ ɔ.

  Famiɛn’n yíyí nun klé be, ɔ́ sé be kɛ:

  (I SU SƆLƐ)

  “Sɛ an fɔnvɔli be’n, an fɔnvɔli min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Kɛ an ukali be’n an ukali min.

  An yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.”

 3. “Amu’an kpɔciman min, an dili junman kpa,

  amun nin min niaan mun boli jasin fɛ’n.”

  Famiɛn’n sé be nga be

  o i fama su’n kɛ:

  “Mɛn’n ti amun liɛ, an di nun aklunjuɛ.”

  (I SU SƆLƐ)

  “Sɛ an fɔnvɔli be’n, an fɔnvɔli min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Kɛ an ukali be’n an ukali min.

  An yo mannin be’n, an yo mannin min.

  Nga an yo mannin be’n, an yo mannin min.”