Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Maan e to jue e man Zoova—Jue uflɛuflɛ mun

 Jue 144

Ɔ ti be delɛ

Ɔ ti be delɛ

Fa wie:

(Ezekiɛl 3:17-19)

 1. Sran delɛ blɛ nga nun’n

  e bo su e kle sran kwlaa

  Kɛ Ɲanmiɛn i ya cɛn dan’n

  w’a mantan koko kpa.

  (I SU SƆLƐ)

  Ɔ ti sran’m be delɛ sanngɛ

  E bɔbɔ e delɛ wie

  Sɛ be fa su’n bé ɲán be ti,

  I ti maan e kan kle sran kwlaa.

  Maan e kan.

 2. E le jasin fɛ kun

  e bo i lika kwlakwla.

  E yia sran mun naan be nin

  Ɲanmiɛn siesie b’afiɛn.

  (I SU SƆLƐ)

  Ɔ ti sran’m be delɛ sanngɛ

  E bɔbɔ e delɛ wie

  Sɛ be fa su’n bé ɲán be ti,

  I ti maan e kan kle sran kwlaa.

  Maan e kan.

  (I ƝANMAN NSAN SU)

  Ɔ fata kɛ sran’m be tie

  Be fa su naan be ɲan nguan.

  Ndɛ nanwlɛ m’ɔ man nguan’n

  E kan kle be, e yiyi nun.

  (I SU SƆLƐ)

  Ɔ ti sran’m be delɛ sanngɛ

  E bɔbɔ e delɛ wie

  Sɛ be fa su’n bé ɲán be ti,

  I ti maan e kan kle sran kwlaa.

  Maan e kan.

(An nian 2 Nyo. 36:15; Eza. 61:2; Eze. 33:6; 2 Tɛs. 1:8 nun wie.)