Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Maan e to jue e man Zoova—Jue uflɛuflɛ mun

 Jue 136

Maan Ɲanmiɛn i Sielɛ blɛ’n ju!

Maan Ɲanmiɛn i Sielɛ blɛ’n ju!

Fa wie:

(Sa Nglo Yilɛ 11:15; 12:10)

 1. Zoova, a o lɛ cɛn kwlakwla,

  Yɛ á trán lɛ titi.

  A fali bia’n mannin ɔ Wa’n,

  Wɔ yɛ maan ɔ sie ɔ.

  Siɛn’n Ɲanmiɛn Sielɛ’n ɔ o lɛ.

  Ɔ́ wá síe asiɛ’n sufuɛ mun.

  (I SU SƆLƐ)

  Sran mun b’a ɲan be ti

  Ɲanmiɛn w’a yi i famiɛn’n nglo.

  Ɲanmiɛn Sielɛ’n o lɛ.

  Maan i blɛ’n ɔ ju, “Maan ɔ ju!”

 2. Satan i blɛ’n w’a sɔnman kun,

  E si sa ng’ɔ́ wá jú’n.

  Kannzɛ afɛ’n o e su sɛ’n,

  Sanngɛ e klun jɔ kpa.

  Siɛn’n Ɲanmiɛn Sielɛ’n ɔ o lɛ.

  Ɔ́ wá síe asiɛ’n sufuɛ mun.

  (I SU SƆLƐ)

  Sran mun b’a ɲan be ti

  Ɲanmiɛn w’a yi i famiɛn’n nglo.

  Ɲanmiɛn Sielɛ’n o lɛ.

  Maan i blɛ’n ɔ ju, “Maan ɔ ju!”

 3. Nglo lɔ anzi’n be klun jɔ,

  Be bo sro be to jue.

  Ɲanmiɛn su lɔ b’a ɲan be ti

  Satan lakaman be.

  Siɛn’n Ɲanmiɛn Sielɛ’n ɔ o lɛ.

  Ɔ́ wá síe asiɛ’n sufuɛ mun.

  (I SU SƆLƐ)

  Sran mun b’a ɲan be ti

  Ɲanmiɛn w’a yi i famiɛn’n nglo.

  Ɲanmiɛn Sielɛ’n o lɛ.

  Maan i blɛ’n ɔ ju, “Maan ɔ ju!”

(An nian Dan. 2:34, 35; 2 Kor. 4:18 nun wie.)