I SIESIELƐ
Text
Image

(1 Be Nyoliɛ 29:16)

 1. 1. Kɛ ɔ dunman’n ti e kplan sua kun’n,

  Zoova, e cenjele’n ti dan!

  Aklunjuɛ su, e su fa man wɔ

  Naan ɔ dunman dan’n fu ekun.

  Like kwlakwla nga e fa man wɔ’n,

  Be dun mmua be ti ɔ liɛ laa.

  E junman o, e ninnge mun o,

  E klunklo su e fa man wɔ.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan e fa lika nga man wɔ,

  Maan wa’n be si ɔ dunman’n.

  Sua nga ɔ o yɛ’n ti ɔ liɛ.

  Ɔ li yaci, sɔ nun kpa.

 2. 2. Siɛ kpa, siɛn’n maan e yi wɔ ayɛ,

  Maan e yo sɔ kpa sua nga nun.

  Maan be nga mɔ bé wá súan ɔ mmla’n

  Be ti’n, a ɲan ɲrun kpa ekun.

  Lika nga, ɔ ti ɔ suwlɛ ti’n

  I lika nianlɛ’n yo e fɛ.

  Maan ɔ yo kɛ ɔ lalofuɛ sa,

  Naan ɔ suan jasin fɛ’n i bo.

  (I SU SƆLƐ)

  Maan e fa lika nga man wɔ,

  Maan wa’n be si ɔ dunman’n.

  Sua nga ɔ o yɛ’n ti ɔ liɛ.

  Ɔ li yaci, sɔ nun kpa.