Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 90

Maan e wla e wiengu’m be fanngan

Kle nga be tie'n kun
Maan e wla e wiengu’m be fanngan
I SIESIELƐ

(Ebre Mun 10:24, 25)

 1. 1. Kɛ e wla e wiengu’m be fanngan’n,

  Kɛ be nian nun be su Zoova’n,

  E wun kɛ e wun klolɛ’n yo dan.

  Aklunye’n fa aklunjuɛ ba.

  Ɲanmiɛn i nvlefuɛ’m be wun klolɛ’n

  Ɔ yo maan be tra be awlɛn.

  E asɔnun’n ti fiawlɛ lika.

  Kɛ e o nun’n e klun jɔ fɔuun.

 2. 2. Ndɛ ng’ɔ ju i kanwlɛ’n mɔ be kan’n,

  I fɛ m’ɔ yo’n, be kɛnmɛn kun!

  E ti fɔnvɔlɛ ndɛ fɛ sɔ mun

  E awlɛn su sran’m be nuan nun.

  E nga e akunndan’n ɔ ti kun’n,

  E junman dilɛ’n ɔ yo fɛ.

  E kunndɛ e wun fanngan wlalɛ,

  E uka be nga be su fɛ’n.

 3. 3. E Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i ti’n

  E wun kɛ i cɛn’n w’a mantan,

  Ɔ maan nán e yaci yialɛ’n le

  Yɛ é ká atin’n su titi.

  E nin Zoova i nvle’n nunfuɛ mun,

  E waan é sú i tititi.

  Ɔ maan e wla e wiengu fanngan

  Naan y’a yaci’a seiin nantilɛ.