Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

JUE 9

Zoova ti e famiɛn!

Zoova ti e famiɛn!

(Jue Mun 97:1)

 1. 1. Bo sro, to jue manman Zoova,

  Afin sa nuan su yolɛ’n ɔ ti i nzuɛn.

  Maan e to jue aklunjuɛ su e mɛnmɛn i,

  Maan e kan i sa dandan’m be ndɛ.

  (I SU SƆLƐ)

  Nglo lɔ be klun jɔ, Asiɛ’n su be klun jɔ.

  Zoova w’a kaci e Famiɛn!

  Nglo lɔ be klun jɔ, Asiɛ’n su be klun jɔ.

  Zoova w’a kaci e Famiɛn!

 2. 2. Maan e kan i aɲrunɲan’n i ndɛ,

  Afin e Ɲanmiɛn Zoova ti sran defuɛ.

  Zoova ti famiɛn, manmanlɛ’n ti i liɛ,

  E koto i bo e mɛnmɛn i.

  (I SU SƆLƐ)

  Nglo lɔ be klun jɔ, Asiɛ’n su be klun jɔ.

  Zoova w’a kaci e Famiɛn!

  Nglo lɔ be klun jɔ, Asiɛ’n su be klun jɔ.

  Zoova w’a kaci e Famiɛn!

 3. 3. Zoova i sielɛ’n w’a taka siɛn’n,

  Ɔ fɛli i Wa’n sieli famiɛn bia’n su.

  Maan mɛn’n nun amuin mun be wun ɲannzuɛn dan kpa,

  Afin manmanlɛ’n ti Ɲanmiɛn liɛ.

  (I SU SƆLƐ)

  Nglo lɔ be klun jɔ, Asiɛ’n su be klun jɔ.

  Zoova w’a kaci e Famiɛn!

  Nglo lɔ be klun jɔ, Asiɛ’n su be klun jɔ.

  Zoova w’a kaci e Famiɛn!